Losování o výhry na každý den bude probíhat dnes ve 20:00.
Losování o výlet do Londýna proběhne 26.10.2017.

Jak soutěžit

Krok 1

Kup produkt

Krok 2

Schovej si účtenku nebo voucher

Krok 3

Nahraj je na web nebo vyfoť telefonem

Krok 4

Automaticky se účastníš losování
PRAVIDLA A POSTUP SBÍRÁNÍ KÓDŮ

Sbírejte unikátní kódy za účtenky při nákupu vybraných produktů značky Benson & Hedges.

Unikátní kódy, které lze uplatnit na www.urbanzone.cz, je možné získat více způsoby:

 • kódy za účtenky (jakákoliv účtenka obsahující název produktu),
 • od hostesek v rámci lokálních promoakcí.
Kódy za účtenky (nahrazující kódy z krabiček)

Představujeme nový způsob získání kódů, který nahrazuje kódy obdržené z krabiček (dříve se nacházely na bočním otevírání krabičky).

Při zakoupení produktů Benson & Hedges Black KS, Silver KS, White KS, Option KS, Black 100s, Silver 100s, Super S Pink a Super S Option vždy obdržíte klasickou účtenku, které pravděpodobně nikdy nevěnujete velkou pozornost. Nyní však díky novému systému získávání kódů můžete využít tyto účtenky a proměnit je v kódy. Tyto kódy slouží k účasti v losování o výlet do Londýna a další dárky s Urbanzone.cz. Účtenku je potřeba nahrát do našeho systému, který ji ověří a automaticky přidělí kód. Jedna účtenka se rovná jednomu kódu.

Jak proměnit účtenku v kód?
 1. Nakupte některý z výše zmíněných výrobků a schovejte si účtenku.
 2. Vyfoťte nebo oskenujte obdrženou účtenku.
 3. Přihlaste se do svého profilu nebo se zaregistrujte na www.urbanzone.cz.
 4. Nahrajte účtenku do svého profilu.
 5. Ořízněte ji podle daných pokynů.
 6. Potvrďte, že se jedná o správnou účtenku.
 7. Odešlete účtenku a vyčkejte na potvrzení, zda byla úspěšně nahrána a předána ke zpracování.

Vaše účtenka poté projde ověřovacím procesem. Pokud bude nečitelná, nebude obsahovat čitelný BKP kód nebo alespoň jeden z požadovaných produktů, systém vás vyzve, abyste nahrání účtenky opakovali. Jestliže bude účtenka už jednou v systému nahrána, je nutné nahrát jinou. V případě, že vše bude v pořádku, v rozmezí 2 hodin obdržíte e-mail oznamující připsání daného kódu na váš účet.

Kódy od hostesek

Kódy od hostesek lze získat v rámci lokálních promoakcí. ZDE najdete jejich místa a termíny. K nákupu produktů Benson & Hedges Black KS, Silver KS, White KS, Option KS, Black 100s, Silver 100s, Super S Pink a Super S Option obdržíte od hostesky kartičku (voucher) s unikátním kódem, který nahrajete do svého profilu.

Výhry na každý den

Každý ze soutěžních dní bude ve 20:00 probíhat losování ze všech kódů nahraných všemi registrovanými uživateli na www.urbanzone.cz. Každý den se bude losovat 24 výher.

Denně se bude soutěžit o tyto výhry:

 • 10 x designový zapalovač,
 • 8 x voucher na ZOOT.cz v hodnotě 500 Kč,
 • 6 x půlroční předplatné na Spotify.

Losování o výhry na každý den bude probíhat v období od 13. 9. do 25. 10. 2017 vždy ve 20:00 hodin v rámci 42 soutěžních dní.

Kredit na Spotify

Spotify je hudební služba, která nabízí streamování či podcasting hudby online a prostřednictvím mobilní aplikace.

Výherce obdrží půlroční předplatné Spotify v programu Premium, které poskytuje svým uživatelům nahrávky ve vyšší kvalitě a neobsahuje žádné reklamy.

Výherce dostane e-mail, ve kterém bude unikátní kód, který je nutné zadat do aplikace, poté mu bude načteno předplatné.

Platnost kódů je 12 měsíců, nelze kombinovat s jinými promoakcemi. Pokud již výherce má roční předplatné, je třeba ho zrušit a poté zadat unikátní kód na vyhrané předplatné, případně se individuálně domluvit s pořadatelem pokud ho chce někomu převést.

Voucher na ZOOT v hodnotě 500 Kč

ZOOT.cz je internetový obchod s oblečením, botami, doplňky a dalším zbožím. V České republice má celkem 20 výdejních míst, a to nejen v Praze, ale také v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Českých Budějovicích a v Říčanech.

Poukaz je platný 6 měsíců od vystavení a dá se využít na cokoli z www.zoot.cz. Kupón je nutné využít v jeho celkové hodnotě při jedné objednávce. Na kupón se nevracejí peníze a slevové kódy nelze kombinovat.

Platnost soutěžního kódu

Pokud soutěžící na konkrétní kód získá výhru, tento kód se stane použitým/neaktivním a soutěžící již na tento konkrétní kód nemůže získat další výhru. Aby soutěžící mohl být zahrnut do dalšího losování, musí mít ve svém profilu nahrán alespoň jeden nepoužitý/aktivní kód.

Každý soutěžící může získat maximálně 1 ks od každého dárku, tj. 1x zapalovač, 1x voucher na ZOOT.cz v hodnotě 500 Kč a 1x půlroční předplatné na Spotify a 1x výlet do Londýna.

Není dovoleno jakkoliv manipulovat s údaji ve vytištěné účtence, pokud při kontrole účtenky bude manipulace odhalena, účtenka pozbývá platnosti, soutěžní kód bude zneplatněn a případná výhra nebude uživateli poskytnuta.

Hlavní výhra

Do losování budou zahrnuty veškeré nepoužité/aktivní kódy nahrané na www.urbanzone.cz do půlnoci 25.10. 2017. Losování o hlavní výhru bude probíhat 26.10.2017. Výherce bude kontaktován po vylosování hlavní výhry nejpozději do druhého dne 27.10.2017 do 17:00.

Hlavní výhra „výlet do Londýna“ zahrnuje:

 • 2x zpáteční letenku Praha-Londýn, odlet 1.12., přílet 5.12. 2017,
 • ubytování pro 2 osoby v hotelu v Londýně na 4 noci,
 • dopravu z místa bydliště výherce na letiště v ČR a zpět,
 • dopravu z letiště v Londýně do hotelu a zpět,
 • kapesné v hodnotě 10 000 Kč,
 • 2 vstupenky na fotbalový zápas Premier League Arsenal vs. Manchester United.

Výherce je povinen informovat zadavatele o jméně osoby, která ho bude doprovázet do 7 dní od závěrečného losování, tj. do 2.11.2017. Osoba doprovázející výherce musí být starší 18ti let.

Hlavní výhru nelze převést na jinou osobu než je výherce. Pokud se z jakéhokoliv důvodu výherce nemůže výletu zúčastnit, zadavatel má právo opakovat závěrečné losování a vylosovat jiného výherce.

Všeobecná ustanovení

Registrace na webových stránkách a nabídka cen platí pouze pro kuřáky starší 18-ti let trvale žijících v ČR.

Organizátor si vyhrazuje právo provést jakoukoli změnu pravidel nebo tuto akci kdykoli ukončit.

Kompletní pravidla této akce jsou k nahlédnutí v sídle společnosti JT International spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 127, Praha 4.

Jakýkoliv váš dotaz rádi zodpovíme na emailu: info@urbanzone.cz.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, či k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže, a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec a dále osoby samostatně výdělečné činné – podnikající v oboru prodeje tabáku a tabákových výrobků, a prodejci tabáku a tabákových výrobků a jejich rodinní příslušníci. Rovněž fyzické osoby – majitelé či zaměstnanci (a jejich rodinní příslušníci) právnických osob, jejichž předmět podnikání má souvislost s tabákovými výrobky, jsou ze soutěže vyloučeni. Konečné rozhodnutí, zda účastník pod výše uvedené definice dle tohoto odstavce spadá, to znamená, zda bude či nebude účastník ze soutěže na základě ustanovení tohoto odstavce ze soutěže vyloučen, náleží pořadateli.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Registrací vyjadřuje uživatel majiteli webové stránky souhlas ke zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely, a to na dobu neurčitou od začátku akce v zadaném rozsahu, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Uživatel má dále práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k údajům, opravu údajů, jejich likvidaci a svůj souhlas s poskytnutím údajů může kdykoli odvolat.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat majitele webové stránky o změně ve svých osobních údajích.

Majitel webové stránky spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Majitel webové stránky neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Majitel webové stránky si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

UKLÁDÁNÍ COOKIES

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je aktivity na webové stránce možné provést a závazky majitele webové stránky z toho vyplývající plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.